6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6’nın 12 ve 13. fıkraları ile ve Geçici 7. madde iptal edildi

Anayasa Mahkemesince; 6487 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen  geçici 6. maddesinin; Onikinci ve onüçüncü  fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE, 6487 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİ ...

Read more

2942 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 6487 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı.

10 Mayıs 2013 tarihli "2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda vatandaşları mağdur edecek yeni değişiklik teklifi" başlıklı yazımızda belirtmiş olduğumuz düzenlemenin 6487 Sayılı Kanun ile yasalaşması üzerine; "Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/78 Esas sayılı dosyasından 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin iptal ...

Read more