Kas 142012
 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Kamu Denetçiliği Uzmanlığına veya Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığına nasıl atama yapılacağı düzenlenmiştir.  Konuya ilişkin YAZIMIZ.

Ancak, Kamu Denetçiliği Uzmanlığı için bir defaya mahsus olmak üzere atama yapılabilmesi için  Kanunda geçici bir madde düzenlenmiştir.  6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanununun Geçici 4. maddesine göre 150 adet uzman kadrosunun 75 adetine bir defaya mahsus olmak üzere Kamu Başdenetçisi tarafından sınavsız ve gerekirse ilansız olarak (Kanunda ilan zorunluluğu konmamış) doğrudan atama yapılacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumuna doğrudan seçilecek 75  Kamu Denetçiliği  Uzmanı için şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmamıştır. İlan yapılıp yapılmayacağı da net olmadığından doktora yapmış beş yıl hizmeti bulunan öğretim  elemanları ile aşağıda belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi 11. fıkrasındaki  unvana sahip meslekte 5 yıl deneyimi bulunanlardan Kamu Denetçiliği Uzmanlığına başvuruda bulunmak isteyenlerin doğrudan Kamu Denetçiliği Kurumuna dilekçe ile başvurmaları yerinde olacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığına bağlıdır.

657  sayılı Kanunun 36. maddesi 11. fıkrasında belirtilen mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek;

Müfettişliğe, Kaymakamlığa,  Başbakanlık Uzmanlığına, Adalet Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Millî Savunma Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına, Vakıf Uzmanlığına, Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,  Devlet Personel Uzmanlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Vergi Müfettişliğine, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Yazma Eser Uzmanlığına,Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığına, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, TİKA Uzmanlığına, Devlet Gelir  Uzmanlığına,Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Mali Hizmetler Uzmanlığına, Defterdarlık Uzmanlığına Vergi İstihbarat Uzmanlığına, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, Diyanet İşleri Uzmanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına, İl Eğitim Denetmenliğine, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına,Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına, Meteoroloji Uzmanlığına, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına, Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, İnsan Hakları Uzmanlığına, Savunma Sanayii Uzmanlığına, Basın ve Enformasyon Uzmanlığına,Yüksek Kurum Uzmanlığına, Kamu Denetçiliği Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine, Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,Sağlık Uzmanlığına ve Sağlık Denetçiliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine, Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu ile konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanmış olanlar.

  14 Responses to “Kamu Denetçiliği Uzmanı veya Uzman Yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir? Nereye Başvuru Yapılmalı?”

 1. öğretmenlerden de kamu denetçisi olur mu..?

 2. dört yıllık işletme mezunuyum. sosyal güvenlik kurumunda v.h.k.i yim. sınava başvuru yapabilir miyim.

 3. Bu sınava başvurabilmek için başka bir kurumda uzman kadrosunda mı olmak gerekli

 4. Anayasa hukukunda doktora tez aşamasında bulunmaktayım. Başvurum değerlendirmeye alınabilir mi?

 5. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI KONUSUNDA DUYURU http://www.kamudenetcisi.com/kamu-denetciligi-kurumu-kamu-denetciligi-uzmanligi-konusunda-duyuru/

 6. Lütfen söyler misiniz Kurum ilana çıkacak mı? Yoksa nasıl başvuru yapılıyor?

  • Kamu Denetçiliği Kurumuna doğrudan seçilecek 75 Kamu Denetçiliği Uzmanı için şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmamıştır ancak edinilen bilgiye göre uzman alımı için ilana çıkılması hususunda değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir.

  • Kamu Denetçiliği Kurumuna uzman alımı için ilana çıkıldı

 7. üçünüzün sorusunun cevabı da aynı. Hayır.

 8. Polis Akademisi mezunu ve daha sonra emniyet amirliğine sınav ile yükselmiş olanlar bu kapsama girer mi?

 9. POAŞ Petrol Ofisin de Uzman olarak çalıştım.Özellleştirme sonrası Şef olarak PİGM e tayin oldum.Petrol Denetimin de Kamu denetçisi Uzman ı olarak çalışabilirmiyim?

 10. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDAN FAKÜLTE MEZUNLARI NIN KAMU DENETÇİSİ UZMANI OLARAK ATANABİLMELERİ MÜMKÜNMÜ

 Leave a Reply

(required)

(required)